Dobri-porady.pp.ua
Поради для маленьких і великих

Організаційний план

Бізнес-планування - це визначення ряду цілей в бізнесі та методів їх досягнення за допомогою розробки програм намічених дій, які під час їх реалізації можуть змінюватися відповідно зміну зовнішніх факторів, що на них впливають. Результат такого планування - бізнес-план. Що це?

Бізнес-планом називають програму здійснення дій організації, яка містить відомості про неї, а також про товар процесі його виробництва, ринки збуту, а також організації операцій і їх роботи. Більш простими словами, бізнес-план - це короткий і доступний опис майбутнього бізнесу, який вважається важливим інструментом при розгляді різних ситуацій, що дає можливість вибрати результат і визначити, за допомогою яких засобів він буде досягнутий. У даній статті мова піде про один з розділів бізнес-плану, а саме про організаційному плані.

Організаційний план - один з розділів бізнес-плану, де проектувальник пропонує оптимальні організаційні форми бізнесу при мінімальних витратах, але максимальної ефективності. При цьому під словом «оптимальні» маються на увазі найкращі пропозиції. Розробляючи цей розділ бізнес-плану, проектувальник повинен врахувати організаційно-правову форму підприємства, його структуру і штат, забезпеченість ресурсами, опис продукції даного підприємства, дослідження ринку та організація реклами, дослідження можливих ризиків.

Таким чином, мета розділу під назвою «організаційний план» полягає в тому, щоб дати зрозуміти Інвесторові, що є персонал, який здатний реалізувати проект, є кваліфіковані менеджери, здатні правильно розподілити обов'язки і сприяти успішній реалізації бізнес-проекту. У цьому розділі також описують організаційну структуру проекту, описуються обов'язки і функції персоналу, наводиться інформація про методи стимулювання співробітників, описується режим роботи, контроль, штатний розклад. Тут наводяться детальні дані про кожному менеджерові, власників акцій, склад групи розробників проекту.

Організаційний план являє собою опис форми, концепції і структури управління проектом. Центральну роль в цьому розділі виконує прийнята організаційна структура управління проектом та його реалізацією.

Одне з головних завдань організаційного плану - чітке планування роботи по здійсненню основного інвестиційного проекту. Дуже багато уваги слід приділити обґрунтуванню організаційно-штатної структури організації та вибору найбільш підходящої системи управління персоналом, виробництвом та збутом продукції. При цьому проектувальник вказує можливість авторів проекту щодо вибору та навчання членів персоналу, здатності менеджерів втілити проект у життя, а також визначає кваліфікацію та чисельність спеціалістів.

В даному розділі потрібно розглядати також питання створення схеми організації, яка необхідна як для управління, так і для контролю діяльності підприємства. Так, має бути чітко розписано, хто якою роботою буде займатися, яким чином співробітники будуть взаємодіяти між собою, хто кому буде підкорятися, і так далі.

Організаційний план описує оплату праці керівників і спеціалістів, систему преміювання, участь працівників у розподілі прибутку й інші форми заохочення хорошої і якісної роботи. Дуже важливо правильно розробити систему підбору і використання кадрів.

Виходячи з викладеного вище, організаційний план - важлива частина бізнес-проекту, від якого безпосередньо залежить зацікавленість інвесторів в бізнесі та їх рішення щодо інвестування коштів. В даному розділі наводиться безліч важливих цифр, тому його автор повинен бути гранично уважним і зосередженим на успіх проектованого бізнесу.