Dobri-porady.pp.ua
Поради для маленьких і великих

Гендерна роль - це... Гендерні ролі чоловіка і жінки

Для сучасного суспільства звично мислити стереотипно і розділяти гендерні ролі. Знайомлячись і складаючи перше враження, багато помиляються, починаючи приписувати співрозмовнику ті якості, які прийнято, не вникаючи, а володіє він ними. Все грунтується виключно на загальноприйнятому уявленні. Звертаючи увагу на вкладені стереотипи, їх можна контролювати, щоб не дозволяти впливати на наше життя і сприйняття світу. Одними з найпоширеніших кліше є уявлення про типовості жіночого і чоловічого поведінки. Гендерна роль - це стереотипи, вони формуються при наявності соціальних ролей, які в свою чергу є фундаментальними відмінностями в жіночій і чоловічій психіці та діяльності людей. Велику роль у цьому відіграє культура суспільства.

Культурні стереотипи

Буденна свідомість має у своїй структурі невід'ємну частину - культурні стереотипи. Іншими словами, використовуючи колективний досвід, індивід протягом свого життя отримує певну навіювання під час навчання і спілкування, за допомогою якого у подальшому він орієнтується в житті і формує свою поведінку в суспільстві. гендерная роль этоВарто відзначити, що гендерні ролі в суспільстві в різних культурах і соціальних групах відрізняються один від одного, іноді кардинально. Всі ці кліше виникають на основі ролей і соціального статусу. Тобто, за допомогою цих стереотипів виникає норма для жінки і чоловіки, як саме вони повинні себе вести в конкретному суспільстві. І коли ми бачимо те чи інше прояв характеру людини, ми автоматично порівнюємо його зі своїм уявленням про ґендерної ролі людини.

Гендерні відмінності і діти

Вважається, що, залежно від статі дитини, дорослі сприймають його по-різному. Іншими словами, одні й ті ж прояви поведінки дитини будуть сприйматися дорослими по-різному, залежно від того, хлопчик чи дівчинка перед ними. І відповідно, від дитини очікують певної поведінки і реакцій в залежності від його гендеру. З-за цього відбувається навіювання дитині, яким він повинен бути і нав'язують хибне, стереотипне мислення. Тобто гендерна роль - це стереотипне мислення, піддається впливу дитині під час виховання і соціалізації.

Гендерна ідентичність

Цей термін виражає соціальні риси людини, які характеризують його з певної точки зору і виявляють її належність до групі чоловіків або жінок. Найважливішим тут є те, як людина сама себе оцінює, і як відбувається його соціалізація в певній культурі. Психологічні, соціальні, культурні та поведінкові характеристики в сукупності являють собою психологічний підлогу. При взаємодії з іншими людьми і під час спостереження за ними, людина складає своє уявлення про те, до якої групи він підходить більше.  гендерная роль женщиныІ вже виходячи з своїх висновків він починає обирати собі поведінки і захоплення тієї групи, яка йому ближча. Так розподіляються гендерні соціальні ролі. При цьому вияв стереотипів відбувається на всіх стадіях розвитку. Навіть у молодшому дошкільному віці дітям вже прищеплюють сприйняття чіткого розподілу гендерних особливостей. Так, спілкування між хлопчиками і дівчатками відбувається набагато рідше, ніж спільне проведення часу дітей однієї статі, також поділяють і інтереси, одні повинні захоплюватися одним, інші - іншим. Тому нами часто недооцінюється роль гендерних стереотипів у формуванні особистості і світогляду. Коли ж у більш зрілому віці чоловіки і жінки прагнуть до спілкування, вони не розуміють один одного, їх інтереси розходяться.

Стилі соціального поведінки

При спостереженні різноманітності спілкування між представниками різного гендеру в суспільстві, можна помітити різні взаємозв'язки між людьми. Іншими словами, в залежності від мети спілкування між представниками різних підлог, поведінка обох буде разюче відрізнятися. Перш чоловікам приписували такі обов'язкові якості, як активність, агресивність, дієвість, уміння вирішувати проблеми. гендерные социальные ролиЖінки ж повинні були бути емоційними, пасивними, головне, що їх цікавило - це взаємини, а не справи. Вчені з'ясували, що між немовлятами немає відмінностей у стилі поведінки, а виникають вони вже з віком. Причому чим старше людина, тим яскравіше вони проявляються. Гендерна роль жінки або чоловіки будується виключно на вимогах суспільства, але при цьому людина оцінює себе, враховуючи ці потреби, і при стикуванні з шаблоном починає вважати себе гірше за інших. Тобто, перші ознаки подібних гендерних відмінностей виникають тільки тоді, коли дитина дізнається про необхідність їх наявності. І виявляючи їх, він просто виконує задану програму. Але при цьому хлопчики можуть проявляти ознаки дівчаток, і навпаки. В цілому було доведено, що головним чинником, що впливає на гендерні відмінності, є соціалізація.

Підпорядкування людей гендерним нормам

Згідно з дослідженнями Шона Берна, існує три типи підпорядкування людини суспільним нормам. Перше - це поступливість, вона проявляється як схвалення людиною неприйнятних для нього соціальних норм і підлаштування під них заради уникнення осуду, покарання і сподіваючись на схвалення його поведінки соціумом. гендерные роли в обществеДалі йде схвалення, то є повна згода людини з пред'явленими гендерними нормами. Третій тип - ідентифікація, людина веде себе в повній відповідності з пред'явленої йому рольовою моделлю поведінки в суспільстві.

Відступ від стереотипів

Сучасне суспільство зовсім не схоже на стереотипний устрій. Тому сучасна гендерна роль - це розмите поняття. Багато жінок знаходять своє призначення у свідомо чоловічих заняттях, тобто в бізнесі, науці та інше. А деякі чоловіки ведуть господарство, займаються дітьми, творчістю та іншими заняттями, за визначенням жіночими.роль гендерных стереотипов В соціумі прийнято, що чоловіки і жінки відрізняються не тільки своїм характером, але і психологією. Якщо ж стереотипне сприйняття порушено, то людина піддається осуду і нерозуміння з боку близьких, що, безсумнівно, негативно впливає на розвиток особистості.

Негативний ефект стереотипів

Багато сучасні психологи вважають, що підкреслення гендерних відмінностей некоректно. Гендерна роль - це в першу чергу нав'язування потреб суспільства без урахування бажань і цілей індивіда. Іншими словами, відмінності між жінкою і чоловіком перебільшені, погляд на ситуацію з боку суспільства не суб'єктивний. Так, розглядаючи один і той же вчинок, жінці і чоловікові поставляться по-різному. А це некоректно, оскільки стереотипні уявлення не відповідають дійсному розвитку особистості, її характеру та поведінки. Крім того, вони впливають на розвиток певних якостей, і розрізняючи гендерні ролі чоловіка і жінки, одну рису характеру розвивають більше, а іншу гальмують і пригнічують. гендерные роли мужчины и женщиныНаприклад, якщо змушувати хлопчика приховувати свої емоції, з віком він може розучитися сприймати їх, і почне заперечувати їх наявність у інших людей, не розуміючи їх прояви. Варто розуміти, що кожна особистість індивідуальна, незалежно від своєї статі. Це дозволить нормалізувати психологічний стан, більш продуктивно виконувати свою роботу і бути гармонійним. На жаль, незважаючи на гнучкість сучасних стереотипів, багато людей досі ведуть боротьбу всередині себе, не тільки з громадськими штампами, але і з власним сприйняттям.