Dobri-porady.pp.ua
Поради для маленьких і великих

Інформаційні технології в економіці

Інформатизація суспільства призводить до інтернаціоналізації виробництва. Зовнішньоторговельний баланс відповідних професійних знань служить показником технічної потужності держави, саме з цим пов'язане поняття інформаційної технології. Воно реалізується за допомогою ринку ліцензій виробничих продуктів, різних ноу-хау, а також консультацій з використання наукомістких виробів.

Завдяки еволюції світового ринку з'являється перевага у країни, яка займається продажем наукомістких виробів, що включають сучасні професійні знання і новітні технології. Активно йде торгівля невидимим продуктом у вигляді знань, культури, активно нав'язуються стереотипи поведінки. Це і стало причиною того, що в інформаційному суспільстві інформація, творчість та знання виступають в якості стратегічного ресурсу. А так як таланти не створюються, виникає необхідність у формуванні культури, тобто умов, в яких таланти можуть розвиватися і процвітати. Тут величезна вплив комп'ютерних технологій, виражене у дистанційному навчанні, комп'ютерних іграх, відеофільмах і т. д.

Інформаційні технології в економіці та їх реалізація

Призначенням інформаційної системи є зберігання, пошук і видача даних за запитами користувачів. Суть економічної інформаційної системи полягає в обробці відповідних відомостей. Предметною областю тут служать статистика, бухгалтерський облік, страхова, кредитно-фінансова, банківська діяльність, а також інші види комерційної діяльності. Щоб використовувати економічну інформаційну систему на робочому місці, необхідно її спроектувати з використанням інформаційних технологій. Важливо відзначити, що раніше процес проектування системи був відділений від обробки інформації предметної області. На даний момент він теж існує самостійно, вимагаючи від фахівців-проектувальників найвищої кваліфікації. На даний момент існують інформаційні технології в економіці, які не тільки доступні будь-якому користувачеві, але і дозволяють поєднати процес проектування окремих компонентів системи з обробкою інформації. Це може бути електронний офіс, електронна пошта, табличні, текстові процесори та інше. Тенденція створення доступних користувачам інформаційних технологій триває.

Виходить, що на робочому місці використовуються як інформаційні технології в економіці, які розробляються проектувальниками, так і інформаційні технології, які дають можливість автоматизувати діяльність на своєму робочому місці.

Можна виділити такі риси переходу до інформатизації суспільства: переорієнтація економіки в бік експлуатації інформаційних ресурсів, тиражування професійних знань, залучення в процес формалізації знань професіоналів, а також прискорення циклу «знання-виробництво-знання».

Інформаційні технології в економіці передбачають використання телефонного зв'язку, кабельного телебачення, розмножувальної техніки, комп'ютерів, випуск навчальних програм та інше. Завдяки розвитку ринкових відносин з'являються нові види підприємницької діяльності, це стосується створення фірм, які зайняті в сфері інформаційного бізнесу, розробки інформаційних технологій, поширення компонентів автоматизованих систем.

Завдяки цьому вдається не тільки швидко поширювати і ефективно використовувати інформаційні технології, але і створювати їх у величезному різноманітті. І тут важливо розуміти, що економічна інформація - це важлива складова всього процесу.