Dobri-porady.pp.ua
Поради для маленьких і великих

Триступеневий контроль з охорони праціметодичні рекомендації

Захист працівників від шкідливих і небезпечних факторів виробництва вважається найголовнішим завданням будь-якого роботодавця. Для її реалізації впроваджуються різноманітні системи. В якості одного з найбільш ефективних інструментів безперервного моніторингу стану безпеки виступає триступеневий контроль з охорони праці.

трехступенчатый контроль по охране труда

Нормативний документ, яким він вводиться, - ГОСТ Р. 12.0.007-2009. В п. 9.5 визначено основні його заходи. Розглянемо їх докладніше.

Загальні відомості

Триступеневий контроль з охорони праці являє собою багаторівневу систему безперервного моніторингу за виконанням вимог ВІД. Він виступає в якості основної форми спостереження представниками наймача і колективу за станом умов на робочих місцях. Для деяких установ ця система має особливе значення. Приміром, триступеневий контроль з охорони праці в школі, ДНЗ, на небезпечних виробництвах, крім загальних заходів, що включає і спеціальні процедури, що дозволяють оцінити ефективність вжитих заходів по захисту фізосіб від негативного впливу середовища. В рамках моніторингу відстежується дотримання стандартів безпеки, виконання інструкцій, норм, правил. Триступеневий контроль з охорони праці виступає в якості найважливішого чинника в комплексі заходів по оздоровленню умов праці, підвищенню виробничої культури, подальшого зниження кількості травматизму і профзахворюваності. Система покликана забезпечувати колективну відповідальність усіх працівників від рядового співробітника до директора за стан.

Завдання

Організація триступеневого контролю з охорони праці спрямована на:

 • Виконання комплексу встановлених заходів з ВІД.
 • Визначення співробітників, несучих відповідальність за своєчасну перевірку безпеки робочих умов.
 • Усунення недоліків, виявлених на 3-х послідовних рівнях.
 • Наймачеві не пропонується введення системи. Однак триступеневий контроль з охорони праці стати ефективним інструментом попередження травматизму і захворюваності. трехступенчатый контроль по охране труда нормативный документ

  Рівні

  Як вище було зазначено, ГОСТ Р. 12.0.007-2009 визначає заходи, які включаються в триступеневий контроль з охорони праці. Нормативний документ, зокрема, передбачає наступні рівні моніторингу:

 • Майстер і довірений (уповноважений) працівник профспілки здійснюють обхід всіх робочих місць щодня. Виявлені несправності повинні усуватися негайно.
 • Начальник дільниці (цеху) і уповноважений співробітник з інженером по ВІД проводять обхід раз в тиждень. Результати перевірок заносяться в журнали з охорони праці. В них зазначаються виконавці та термін усунення виявлених невідповідностей.
 • Комітет установи (комісія) вивчає стан ВІД в підрозділі раз в місяць. За результатами перевірки складається акт про порушення, видається наказ про їх ліквідацію.
 • Нагляд і контроль за охороною праці в компаніях з невеликою чисельністю працівників здійснюється в два етапи:

 • Керівник щодня оглядає всі робочі місця.
 • Кожен місяць виконується поглиблене обстеження комісією з участю провідних співробітників компанії, довіреної особи профспілки або колективу.
 • За підсумками перевірки зазначені недоліки заносяться в журнали з охорони праці. У них же записуються пропозиції щодо усунення невідповідностей, строки виконання відповідних заходів та виконавців. Останні ставлять підписи. положение о трехступенчатом контроле по охране труда

  Важливий момент

  Необхідно враховувати, що триступеневий контроль з охорони праці буде тільки тоді ефективним, коли весь персонал від рядових працівників до керівників буде наполегливо і послідовно боротися за підвищення якості робочих умов. ключовою умовою для компанії в даному випадку виступає наявність профспілки або представницької структури від колективу. Голова професійного об'єднання відіграє значну роль у вирішенні питань з ВІД. У його компетенцію входить організація громадського контролю, керівництво діяльністю уповноважених працівників з охорони праці, ведення переговорів з керівництвом.

  Комісія

  В її компетенцію входить організація спільної діяльності наймача і персоналу з охорони праці. На комісію покладаються такі обов'язки:

 • Перевірка стану умов на робочих місцях.
 • Інформування персоналу про результати обстеження.
 • Збір пропозицій до розділу колективного угоди з ВІД.
 • Участь співробітників

  Відповідальність за організацію та методичне супроводження виконання триступеневого контролю покладається на відповідний відділ чи одного уповноваженого фахівця. Кожного інженерно-технічного працівника в межах своєї компетенції, встановленої в посадовій інструкції, належить брати участь у здійсненні заходів з ВІД. Зміст перевірок на етапах контролю може доповнюватися у відповідності зі специфікою діяльності підприємства, використовуваними технологіями. Періодичність виконання обстежень і правила документування їх результатів майже однакові в усіх компаніях і установах. трехступенчатый контроль по охране труда на предприятии

  Значення

  Триступеневий контроль з охорони праці на підприємстві дозволяє забезпечити:

 • Виконання вимог законодавства з ВІД.
 • Безпека технологічних процесів, споруд, будівель, обладнання.
 • Утримання територій у належному стані.
 • Застосування персоналом засобів індивідуального та колективного захисту.
 • Відповідні санітарно-гігієнічні умови.
 • Лікувально-профілактичне обслуговування персоналу.
 • Інструктаж, навчання, спеціальний аналіз стану робочих ділянок відповідно до вимог ТК.
 • Положення про триступінчатому контроль з охорони праці

  Цей акт визначає основні заходи і відповідальних за їх виконання осіб. В Положенні встановлюються конкретні параметри контролю. На першому рівні моніторинг здійснюється щодо:

 • Виконання заходів з ліквідації порушень, виявлених у процесі попередніх перевірок.
 • Мікроклімату, освітленості на робочих ділянках.
 • Чистоти прилеглої території.
 • Справності оснащення та робочого інструменту.
 • Стану відповідності нормам електро - і пожежної безпеки, санітарно-гігієнічним правилам.
 • На першому рівні також перевіряється:

 • Відсутність захаращеності ділянок роботи і проходів до них.
 • Наявність та правильність застосування ЗІЗ.
 • Відсутність небезпечних факторів виробництва, здатних заподіяти шкоду здоров'ю персоналу.
 • Наявність аптечок і протипожежного інвентарю.
 • Дотримання персоналом інструкцій з оп і ТБ.
 • Наявність посвідчень у працівників по техніці безпеки, охороні праці.
 • Справність витяжної і припливної вентиляційної системи, пиловловлюючого обладнання. организация трехступенчатого контроля по охране труда
 • Щотижневий огляд

  Проведення триступеневого контролю з охорони праці на другому рівні передбачає перевірку:

 • Результатів щоденних оглядів.
 • Усунення порушень, виявлених на першому рівні моніторингу.
 • Своєчасність виконання наказів, розпоряджень і інших приписів за ВІД.
 • Стану захищеності ділянок роботи від впливу негативних факторів.
 • Правильності здійснення технологічних процесів.
 • Санітарного стану виробничих та побутових площ.
 • Дотримання графіків планово-попереджувальних ремонтів устаткування.
 • Стану куточків по ВІД, наявність плакатів, стендів з інформацією щодо охорони праці.
 • Правильності оформлення наряду-завдання на виконання робіт, здійснення інструктажів всіх видів у встановлений термін.
 • Наявності та правильності монтажу на ділянках роботи знаків безпеки.
 • Дотримання передбаченого режиму відпочинку і праці, дисципліни.
 • Безперебійної видачі персоналу лікувально-профілактичного харчування, інших встановлених засобів попередження профзахворювань.
 • Виконання заходів відповідно до вказівок та приписів наглядових органів.
 • Справність і відповідність виробничого, навчального обладнання, технологічних процесів, транспортних засобів вимогам стандартів.
 • Наявності та стану спеціальних захисних, протипожежних пристроїв, контрольно-вимірювальної апаратури. проведение трехступенчатого контроля по охране труда
 • Третій рівень

  На останньому щаблі контроль проводиться по всьому підприємству в цілому. Заходи здійснюються у відповідності з графіком, затвердженим керівництвом. Перевірку виконує комісія на чолі з технічним начальником. До її складу включаються головні спеціалісти, працівники служби, представники колективу. На третьої щаблі рекомендована перевірка:

 • Виконання та результатів заходів, здійснених на попередніх етапах.
 • Реалізацію приписів, наказів, розпоряджень вищестоящих інстанцій, комітету профспілки.
 • Виконання заходів, встановлених в колективному угоді та інших актах.
 • Стану спеціальної оцінки місць роботи за умовами праці.
 • Утримання споруд, будівель, приміщень, проїжджій, пішохідної частини, переходів, галерей, тунелів.
 • Відповідності вантажопідйомного, технологічного, енергетичного, транспортного та іншого обладнання встановленим у стандартах ВІД вимогам.
 • Ефективності функціонування витяжної і припливної вентиляційних систем, газо - і пилоуловлюючих пристроїв.
 • Виконання графіків планово-попереджувальних ремонтів виробничого, навчального обладнання, наявності схем комунікацій і підключення енергоустановок.
 • Забезпеченості персоналу спецвзуттям, спецодягом та іншими ЗІЗ, правильності їх видачі, змісту, прання, ремонту, чищення.
 • Проведення періодичних медоглядів.
 • Забезпеченості персоналу санітарно-побутовими приміщеннями.
 • Стану куточків по ВІД.
 • Дотримання режиму відпочинку і роботи, дисципліни.
 • Стану відповідності правилам електро - і пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм тощо
 • На цьому етапі також здійснюється перегляд інструкцій з оп, інструктажі та перевірка знань керівників і фахівців. трехступенчатый контроль по охране труда в школе

  Висновок

  За результатами моніторингу оформляються акти про дисциплінарні стягнення співробітників, які не виконують встановлені приписи, розробляються заходи по вдосконаленню робочих умов з призначенням їх виконавців і термінів реалізації. На кожному етапі повинні вирішуватися самостійні завдання. На наступній ступені проводиться контроль заходів, виконаних на попередньому рівні. Результати перевірок в обов'язковому порядку документуються. Журнали по ВІД повинні зберігатися у голови комісії. Члени комітету розробляють заходи щодо поліпшення безпеки робочих умов та подає їх керівництву.