Dobri-porady.pp.ua
Поради для маленьких і великих

Співвідношення міжнародного публічного і міжнародного приватного права. Схожість і відмінності міжнародного приватного і публічного права

Протягом всього часу існування людство шукало найбільш прийнятний регулятор суспільних відносин. Його створення було необхідно для більш успішної організації роботи великих груп людей. В процесі довгих пошуків були випробувані насильство і релігія. Спочатку дані категорії показали себе досить ефективно. Але з часом стало зрозуміло, що насильство діє лише на залякане суспільство, а релігія тільки на віруючих. Тому люди почали все більше звертати увагу на право, яке існувало завжди.

На сьогоднішній день дана категорія являє собою громіздку систему положень, яка розділена на інститути та підгалузі. При цьому існують специфічні сфери праворегулювання, в компетенцію яких входять досить специфічні відносини. До числа таких сьогодні можна зарахувати міжнародну галузь. Її сучасний вигляд є відносно молодим, так як в стародавні часи поняття «міжнародне право» просто не існувало. Але в XXI столітті галузь є досить дієвою і, що найголовніше, має власну структуру. В рамках даної сфери регулювання функціонує міжнародне приватне та публічне право. Особливість співвідношення даних категорій збуджує уми вчених ось вже багато років.

соотношение международного публичного и международного частного права

Що являє собою міжнародне право?

Взаємна діяльність держав існувала у всі часи. При цьому країни здійснювали міжнародну діяльність у сфері воєн, торгівлі, економіки і т. п. В даному випадку юридичний регламент такого співробітництва існував вже в давнину. Його первісною формою виступали договори, укладені між країнами. Звичайно, спочатку угоди такого роду мали досить банальний характер. Але з розвитком державного устрою та правових систем багатьох країн міжнародні договори стали набувати більш грамотний вигляд. Згодом угоди між країнами прийняли вигляд цілісної структури або ж юридичної джерела. Це дозволило говорити про існування міжнародної правової галузі, яка регулює діяльність у сфері взаємодії країн. Ключовим моментом розвитку права міжнародного характеру є середина XX століття, коли у світі з'являються організації, наприклад ООН.

принципы мчп

Структура галузі

Міжнародне право є досить громіздкою структурою. Його можна умовно розділити на підгалузі та інститути. Однак існує два найбільш головних елемента, формування яких відбувалося багато років. Таким чином, ключовими структурними частинами галузі є:

 • міжнародне приватне право (МПП);
 • міжнародне публічне право (МПП);
 • Обидва представлених елемента мають свої характерні особливості, ознаки та принципи. Однак вчених найбільше хвилює взаємодія міжнародного публічного і міжнародного приватного права. Дана проблематика протягом великої кількості часу зачіпалася в роботах багатьох дослідників. Але для грамотного виділення ключових особливостей інституту співвідношення підгалузей необхідно розглянути їх характерні особливості окремо.

  взаимодействие международного публичного и международного частного права

  Що собою являє МПП?

  Міжнародне право приватного характеру не вважають підгалуззю титульної категорії. Вся справа в тому, що дана сфера регулювання є сукупністю юридичних норм офіційних внутрішньодержавних і міжнародних актів, якими регулюються відносини цивільно характеру, ускладнені безпосередньо іноземним елементом. Іншими словами, МПП не є самостійною галуззю. Воно являє собою лише сукупний гібрид великої кількості взаємопов'язаних юридичних норм.

  сходство международного частного и международного публичного права

  Принципи МПП

  Функціонування міжнародного права приватного характеру здійснюється на основі певних вихідних положень. Саме вони зумовлюють загальну специфіку всієї підгалузі. Згідно поширеній теорії, існують наступні принципи МПП, наприклад:

 • пріоритет суспільних відносин;
 • неприпустимість фактичної дискримінації торгових відносин з партнерами, які є іноземцями;
 • співробітництво у всіх сферах торгівлі та підприємництва;
 • мирне урегулювання всіх спорів і т. п.
 • Звичайно, даний список не є вичерпним, однак він показує головні засадничі моменти МПП.

  Співвідношення міжнародного публічного і міжнародного приватного права

  Слід відзначити той факт, що МПП є підгалуззю титульної категорії. По суті, воно є безпосередньо міжнародним правом в його класичному вигляді. У ньому укладені основні інститути і принципи цієї галузі регулювання. Співвідношення міжнародного публічного і міжнародного приватного права здійснюється лише в деяких моментах. Наприклад, МПП регулює відносини в сфері торгівлі між іноземними суб'єктами. Однак сама торгівля можлива лише в тому випадку, якщо між конкретними державами укладено певні домовленості, які, в свою чергу, є предметом ведення публічної сфери.

  Ще одним чудовим прикладом є основні положення. Суть в тому, що принципи МПП диктують умови усіх суміжних галузей, однією з яких є МПП. Таким чином, діяльність його суб'єктів не може жодним чином суперечити основним положенням титульної галузі права.

  международное частное и публичное право отличия

  Співвідношення міжнародного публічного і міжнародного приватного права також простежується в діяльності всесвітніх організацій. Дані структури можуть вступати між собою в торговельні відносини. Але їх створення відбувається в рамках норм класичної міжнародній галузі.

  Оцінка категорій

  Отже, враховуючи всі раніше перераховані моменти, можемо виділити найбільш характерні риси обох категорій. Схожість міжнародного приватного і міжнародного публічного права проглядається в наявності іноземного елемента. Тобто, обидві категорії регулюють відносини, в яких сторони не відносяться до одній державі. Проте існує інший погляд на проблематику того, як співвідноситься міжнародне приватне та публічне право. Відмінності даних галузей проглядаються в:

 • наявність різних принципів;
 • існування різних джерел;
 • компетенції регулювання суспільних відносин і т. п.
 • Звичайно, співвідношення міжнародного публічного і міжнародного приватного права укладено не тільки у відмінних та схожих рисах даних категорій. Однак ці моменти найбільш повно характеризують обидва явища.

  международное частное и международное публичное право сравнение

  Висновок

  Отже, у статті ми спробували з'ясувати, що являє собою міжнародне приватне та міжнародне публічне право. Порівняння даних категорій показало безліч специфічних моментів. Але з упевненістю можна стверджувати, що обидва явища ще багато років будуть розроблятися, оскільки однозначної відповіді на проблематику їх співвідношення просто немає.