Dobri-porady.pp.ua
Поради для маленьких і великих

Хмельницький національний університет (ХНУ)адреси, факультети, ректор. Ботанічний сад ХНУ

Хмельницький національний університет - один з найбільших і найавторитетніших вузів Західної України. Тут готують фахівців за 19 областях знань. Проводять навчальну, наукову, методичну та виховну роботу.

Хмельницкий национальный университет

Від філії - до інституту

ХНУ (Хмельницький національний університет) був створений на базі філії Українського поліграфічного інституту ім. В. Федорова наказом Мінвузу УРСР від 29 вересня 1967 року з початковим назвою Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування (ХТИБО). Основне завдання його в той час полягала у підготовці висококваліфікованих фахівців для підприємств системи побутового обслуговування населення за спеціальностями:

 • машини та апарати легкої промисловості;
 • економіка і організація побутового обслуговування;
 • хімічна технологія, обладнання опоряджувального виробництва;
 • ТМ, металорізальні верстати та інструменти.
 • До кінця вісімдесятих років інститут перетворився на багатопрофільний вуз, оскільки здійснював підготовку фахівців для широкого спектру галузей народного господарства, таких як машинобудування, легка промисловість, радіотехнічна та електронна галузі та побутове обслуговування населення.

  Від інституту - до університету

  4 червня 1989 ХТИБО перейменовано у Хмельницький технологічний інститут (ХТІ). Специфіка діяльності інституту, його значення для Подільського регіону, міцна матеріально-технічна база, кадрове забезпечення навчального процесу, наукова діяльність дозволили акредитувати ХТІ за IV рівнем акредитації. Постановою Кабміну України від 29.08.1994 на його базі створено Технологічний університет Поділля (р. Хмельницький).

  Згідно з розпорядженням від 17.12.2003 Технологічний університет Поділля перетворений в Хмельницький державний університет, а вже 21.08.2004 Указом Президента №54/2004 - Хмельницький національний університет. За роки свого існування ХНУ став визнаним центром підготовки висококваліфікованих кадрів, в його стінах підготовлено майже 50 000 спеціалістів.

  город Хмельницкий

  Структура

  Університет знаходиться у державній власності і підпорядкований Міносвіти і науки України. Хмельницький національний університет - юридична особа, що володіє відокремленим майном та фінансовою самостійністю.

  ХНУ - багатопрофільний вищий навчальний заклад, що забезпечує достатній рівень підготовки абітурієнтів з кваліфікацій «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр». Освітня діяльність направлена ??на вивчення широкого спектру гуманітарних, технічних, економічних, природних, соціальних напрямів науки, техніки. Одночасно тут проводяться наукові дослідження фундаментально-прикладного характеру, діють науково-методичні центри.

  Контингент студентів університету становить 4984 осіб за денною формою навчання, 2346 особи за заочною формою навчання та 1285 людини в дистанційній формі навчання. Підвищують кваліфікацію за акредитованими спеціальностями 340 осіб щорічно. При університеті функціонує центр перепідготовки офіцерів запасу за програмою Tacis. Підготовче відділення університету щорічно готує 300 осіб, які стають майбутніми абітурієнтами.

  ХНУ Хмельницкий национальный университет

  Відповідність освітнім стандартам

  Університет володіє всім комплексом науково-методичного забезпечення (визначеним Міністерством освіти), необхідним для ефективного його функціонування:

 • державними і галузевими стандартами вищої освіти;
 • навчальними та робочими планами, програмами навчальних дисциплін;
 • програмами всіх видів практик;
 • підручниками, навчальними посібниками та інструктивно-методичними матеріалами;
 • контрольними завданнями;
 • комплексними контрольними роботами з навчальних дисциплін;
 • методичними матеріалами для курсового і дипломного проектування.
 • Інфраструктура навчальних і наукових підрозділів добре розвинена, проводиться культурно-просвітницька робота, діють аспірантура та докторантура.

  гуманитарно-педагогический факультет

  Освіта

  У стінах ХНУ здійснюють підготовку за 39 базовими напрямами (кваліфікаційний рівень «бакалавр») та за 42 спеціальностями рівня «спеціаліст» у 19 галузях знань. Магістратура функціонує за 38 спеціальностями.

  У вузі діють 7 факультетів:

 • Гуманітарно-педагогічний факультет.
 • Економіки і управління.
 • Програмування та телекомунікацій.
 • Інженерної механіки.
 • Міжнародних відносин.
 • Технологій та дизайну.
 • Заочно-дистанційного навчання.
 • Навчальний процес та наукову діяльність університету забезпечує 89 (13,2%) докторів наук, професорів, 480 (70,5%) кандидатів наук, доцентів. Ректором є Скиба Микола Єгорович.

  ботанический сад ХНУ

  Інфраструктура

  Хмельницький національний університет розташований в 9 навчальних та науково-виробничих корпусах. Їх загальна площа складає 85 015 м2, з них навчальних площ - 53 550 м2. Готується до введення навчальний корпус 9 000 м2.

  У структурі ХНУ функціонують також:

 • наукова бібліотека з фондом понад 620 000 примірників навчальної, довідкової та наукової літератури;
 • інформаційно-комп'ютерний центр;
 • навчально-методичне управління;
 • поліграфічно-видавничий центр;
 • науково-дослідний сектор, дослідно-експериментальна база;
 • інститут трибології і трибологического матеріалознавства;
 • адміністративно-господарська частина;
 • лабораторія технічного забезпечення навчального процесу;
 • студентське містечко, що об'єднує 5 гуртожитків (2222 місця);
 • їдальня, кафе, буфети, медичні пункти;
 • водно-спортивна база та спортивно-оздоровчий табір.
 • Гордістю університету і всього міста є ботанічний сад ХНУ. На площі близько 5 гектарів ростуть цінні декоративні, квіткові рослини, кущі, багато хвойних дерев. Частина саду (2,2 га) має охоронний статус.

  Адреса

  29016, Місто Хмельницький, вулиця Інститутська, корп. 11.

  Телефони:

 • Приймальна комісія: (03822) 2-37-55.
 • Відділ кадрів: (0382) 72-84-74.
 • Приймальня ректора: (0382) 72-80-76.
 • Відділ міжнародних зв'язків: (03822) 4-11-92.
 • Освітня діяльність ХНУ здійснюється відповідно до ліцензії АЕ №285221, виданої 18.09.2013 р. Здійснення освітньої діяльності за ліцензованими напрямами, спеціальностями здійснюється в межах ліцензованих обсягів прийому для всіх напрямів підготовки, спеціальностей.