Dobri-porady.pp.ua
Поради для маленьких і великих

Побої - це що таке? Нанесення побоїв

Діяльність сучасної людини на сьогоднішній день здійснюється в багатьох сферах. При цьому вона практично повністю координується за допомогою права - основного регулятора соціальних відносин. Дане положення справ дозволяє істотно урізноманітнити методи та форми державного контролю над життєдіяльністю людини. Але виникає питання, навіщо контролювати людей? У Російській Федерації сьогодні існує встановлений юридичний режим. Його основою є положення нормативних актів держави і загальноприйняті соціальні правила. Тим не менше цей режим дуже часто порушується окремими індивідами, що є досить негативним фактором. Додатково до цього існує кілька форм таких дій. Першою є звичайні правопорушення. В цілому вони не несуть будь-якої суспільної небезпеки. Найбільш згубними є діяння іншої форми, що називаються злочинами. Вони характеризуються найвищим видом суспільної небезпеки. За вчинення злочинів передбачений спеціальний вид юридичної відповідальності - кримінальна. Одним з таких діянь на сьогоднішній день є побої. Це злочин характеризується певною специфікою складу і наявністю відповідальності. побои это

Історія юридичної переробки діяння

На сьогоднішній день побої - це злочин, покарання за який передбачене певною статтею Кримінального кодексу Російської Федерації. Варто відзначити, що представлене порушення в процесі становлення кримінального законодавства РФ неодноразово перероблялося. Приміром, аж до 2005 року, відповідно до положень КПК Росії, представники органів дізнання і слідства могли не приймати заяви, в яких повідомлялося про факт нанесення побоїв. Однак сьогодні нанесення побоїв - це кримінально каране діяння, яке характеризується власним складом і іншими певними особливостями. Необхідно також відзначити той факт, що згадане у статті діяння переслідується не тільки в Росії. У кримінальному законодавстві України, Вірменії, Азербайджану та Грузії присутні норми, що встановлюють відповідальність за дане суспільно небезпечне діяння. побои ук рф

Нормативна закріпленість

Той факт, що побої - це злочин, говорить про обов'язкове існування певних нормативних рамок його безпосереднього регулювання. Відповідно з цим можна виділити норму галузевого закону, в якій закріплюється відповідальність за вчинення цього діяння. На сьогоднішній день є стаття 116 КК РФ «Побої». Положення даної норми закріплюють ключові відомості про злочин та види осіб, які можуть його здійснювати. Крім цього, у санкції статті закріплені альтернативні види покарань, які можуть застосовуватися до суб'єктів відповідними органами правосуддя Російській Федерації. Звичайно, кожне злочин потрібно розглядати лише з урахуванням особливостей його складу. Ключовим моментом в даному випадку є елементи структури суспільно небезпечного діяння.

Елементи складу

Нанесення побоїв характеризується наявністю кримінальної відповідальності. Тому діяння такого роду в обов'язковому порядку буде мати свій склад, що є класичним проявом суб'єктивних і об'єктивних особливостей будь-якого злочину. Відповідно до загальної кримінально-правової теорії, склад будь-якого діяння, що представляє суспільну небезпеку, включає в себе наступні елементи, а саме: суб'єкт, об'єкт, суб'єктивна сторона та об'єктивна сторона. Ці структурні елементи дозволяють охарактеризувати злочин з різних сторін, враховуючи всі супутні його вчинення моменти.нанесение побоев

Що є об'єктом злочину?

Будь-яке діяння, що характеризується певним рівнем суспільної небезпеки, зазіхає на щось. У науковому середовищі існує безліч суперечок, з приводу об'єкта злочину побої. КК РФ, як ми розуміємо, не дає жодних роз'яснень з цього питання. Проте, існує безліч доктринальних теорій, що стосуються представленої проблематики. Згідно з найбільш поширеною, побої посягають на суспільні відносини, які існують у сфері тілесної та фізичної недоторканності кожного без винятку особи. Тобто, кваліфікація вимагає встановлення факту завдання шкоди цим відносинам. Що стосується безпосередньо людини, то він лише має статус потерпілого.

Стаття «Побої» КК РФ також характеризується наявністю додаткового об'єкта. Він має факультативний статус і характеризується, як відносини в сфері честі і гідності людини. Посягання на цей об'єкт здійснюється далеко не завжди, тому він не є обов'язковим за своєю суттю.

Побої КК РФ - суб'єкт злочину

Будь-яке суспільно небезпечне діяння здійснюється кимось. Тому в кримінальному праві існує інститут суб'єкта. Він має велику кількість особливостей, які обумовлені специфікою кожного окремого складу злочину. Приміром, стаття 116 КК «Побої» поширює свою дію на фізичних осіб, яким виповнилося 16 років. Тобто, в даному випадку ми говоримо про стандартною віковій групі суб'єктів кримінальної відповідальності. Яких-небудь специфічних особливостей норма права не передбачає. Тому під дію покарання може потрапити будь-яка фізична особа, реализовавшее своїми діями складу злочину.побои рф

Суб'єктивна сторона суспільно небезпечного діяння

При вивченні конкретного складу злочину необхідно враховувати внутрішнє ставлення суб'єкта кримінальної відповідальності до вчиненого ним порушення. Даний елемент суспільно небезпечного діяння присутній завжди. При цьому існує декілька форм його безпосереднього прояву. Таким чином, побої - це злочин, суб'єктивна сторона якого відрізняється прямим умислом. Іншими словами, суб'єкт, який вчинив діяння, що бажає здійснити певні дії активного характеру, а також розуміє їхню небезпеку і наслідки, які можуть настати. Инкримин=ировать в даному випадку необережність просто неможливо, так як зазначена стаття передбачає цілеспрямовану діяльність конкретної особи.

Велике значення при кваліфікації побоїв відіграють мотиви. Згідно зі статтею 116 КК РФ, побої можуть наноситися через мотивів хуліганського, релігійного, особистого та іншого характеру. Ненависть до тієї чи іншої соціальної групи також підпадає під дію суб'єктивної сторони злочину.

Побої РФ - об'єктивна сторона

Злочини вчиняються шляхом дії або бездіяльності. Саме перша категорія характеризує побої. Стаття КК РФ, зазначена вище, говорить про те, що злочин здійснюється за допомогою насильницьких дій, які завдають болю потерпілому. Слід також відзначити, що об'єктивна сторона побоїв може реалізуватися у двох основних формах:

 • безпосередньо побої;
 • вчинення інших дій насильницького характеру, які завдають потерпілому фізичний біль.
 • Перший аспект виражається в активному нанесенні суб'єктом злочину ударів ногами, руками чи іншими предметами: кийками, битами і т. п. При цьому їх кількість прямо не вказано.ук 116 побои Законодавець лише вказує багаторазовість подібних ударів. Що стосується інших дій, спрямованих на спричинення болю, то вони можуть виражатися в ударах специфічними предметами, припіканні вогнем, щипании, дряпання і т. д. Ключовим аспектом побоїв є той факт, що їх здійснення не приносить шкоди здоров'ю. Даний аспект розмежовує кримінальну статтю закріплює відповідальність за побої, від інших схожих складів злочинів.

  Передбачене покарання

  Побої у кримінально праві є злочином легкої тяжкості. Тому законодавець встановив велику кількість альтернативних покарань, які можуть застосовуватися до суб'єкта суспільно небезпечного діяння. Присудження одного з видів юридичної відповідальності може змінюватись залежно від обставин конкретної справи. Таким чином, існують наступні покарання за побої, а саме:

 • обов'язкові роботи;
 • виправні роботи;
 • обмеження волі;
 • примусові роботи;
 • арешт і позбавлення волі.116 ук рф побои
 • Особистість потерпілого

  Побої можуть бути спрямовані на будь-яку особу. Але в статті 116 є примітка про те, що даний злочин також направляється проти близьких. До числа таких можна віднести, звичайно ж, близьких родичів, а також суб'єктів, які ведуть спільний побут з злочинцем. Таким чином, кількість потерпілих від ст. 116 є досить великим. Тому закріпленість цього діяння як злочину, дозволяє попередити наслідки його вчинення, а у разі необхідності - покарати винних.побои статья ук рф

  Отже, ми з'ясували особливості складу злочину, який передбачено статтею 116 Кримінального кодексу Російської Федерації. Слід зазначити, що законодавче трактування цієї норми вимагає додаткових наукових обґрунтувань. Адже це прямо впливає на її застосування у практичній діяльності правоохоронних органів держави.