Dobri-porady.pp.ua
Поради для маленьких і великих

Методика "Рахунок по Крепелину"опис та інтерпретація результатів тесту

Методика "Рахунок по Крепелину" дуже відома і затребувана та інформативна для психологів-діагностів. Про її виникнення, процедурою дослідження та результати, які вона дозволяє отримати, буде розказано далі.

методика счет по крепелину

Еміль Крепелін: дослідження уваги та розумової працездатності

Відомий німецький психіатр, дослідник здебільшого психічний захворювань і практик в цьому напрямку Е. Крепелін запропонував дану методику в 1895 році. Спочатку вона призначалася для дослідження якості розумової діяльності, працездатності, втоми і здатності до тренування. Методика "Рахунок по Крепелину" тоді представляла ряд чисел, які за певний проміжок часу потрібно було складати в розумі.

З тих пір тест піддався модифікаціям і видозмінюються. Зокрема, цим займалися Р. Шульте і Н. Курочкін. Були додані серії у виконанні дій, а також операція віднімання, що дало можливість дослідити час переключення уваги між окремими етапами тестування і математичними діями.

Патопсихологічне дослідження з використанням тесту дозволило виявити деякі відмінності у виконанні завдань здоровою людиною і страждають неврозами, органічними ураженнями мозку і шизофренією. Зараз методика використовується в практиці шкільної психології та інших сфер роботи зі здоровими людьми, а також в психіатрії.

Еміль Крепелін - творець нозологічної концепції в психіатрії, найбільший учений свого часу, завдяки яким наука знає про характерні риси, причини та механізми виникнення більшості психічних захворювань.

эмиль крепелин

Методика "Рахунок по Крепелину": на що спрямована

На сьогоднішній день методика має досить широкий спектр застосування. Її використовують не тільки для дослідження волі в процесі виконання розумових завдань, але і для визначення якості уваги - його переключення, стійкості, а також темпу психічної діяльності.

Методика "Рахунок по Крепелину" призначена для роботи з випробовуваними старше молодшого підліткового віку. В результаті проведення психолог має можливість вибудувати графік стійкості уваги і кількості помилок на кожному з етапів роботи і зробити висновки про причини можливих порушень.

Стимульний матеріал та процес дослідження

Психодіагностичний тест являє собою попарно розташовані ряди чисел (8), які потрібно додавати або віднімати, в залежності від етапу дослідження. Числа нескладні, доступні для розумових операцій людини, що досягла підліткового віку.

Робота починається по команді дослідника. Людина намагається якомога більше чисел додати/відняти за відведений час (30 секунд) і під кожною з пар записати результат. Після закінчення часу виконання закінчується і на місці, де зупинився випробуваний, ставиться крапка. Після виконання одного ряду операцій відразу приступають до наступного. У загальній складності проведення тестування займає до 5 хв.

патопсихологическое исследование

Обробка та інтерпретація

Після дослідження проводиться якісна і кількісна обробка результатів. Кількісний показник порівнюється із середніми по групі і робляться висновки про відмінності цього показника. Цей результат - це швидкість роботи (кількість проведених обчислень) і кількість допущених помилок на кожному з етапів.

Візуально це демонструють при побудові графіка виконаної роботи, де вісь абсцис - номер відрізка часу, вісь ординат - кількість правильно виконаних операцій. Також тут умовними знаками (заштрихованными стовпцями) зазначають кількість допущених помилок.

Якісна обробка результатів бере до уваги саме цей графік. Він буває чотирьох типів, в залежності від яких і роблять висновки про причини порушень в роботі:

1. Характеризується незначними змінами на всіх етапах. Він поділяється ще на підтипи:

 • високі показники по всіх параметрах на всіх відрізках часу - умовна "норма";
 • швидкість виконання велика, але багато помилок, що говорить про тривогу випробуваного і бажання якомога швидше виконати завдання на шкоду точності або слабкої стійкості уваги та розвитку самоконтролю;
 • зворотний процес - низька швидкість виконання, але з мінімальною кількістю помилок (бажання виконати правильно на шкоду швидкості, тривожність, тип темпераменту інертний);
 • низькі показники по обох параметрах (несприятливий результат, вимагає додаткових обстежень).
 • 2. Тип графіка з вираженим зниженням швидкості роботи, збільшенням кількості помилок або з обома тенденціями. Це говорить про истощаемости уваги, стомлюваності. Причини:

 • низький рівень розвитку довільності уваги;
 • загальна астеничность людини (фізична і психічна);
 • органічні порушення в роботі мозку і функціональності ЦНС.
 • 3. Графік у вигляді зигзага: нерівномірна продуктивність роботи з різною кількістю помилок на всіх етапах. Це говорить про нервозному стані випробуваного, вираженої лабільності нервової системи.

  4. Збільшення показників швидкості і зменшення кількості помилок на кожному наступному етапі тестування. Такий графік характерний для людей з уповільненою, загальмованим увагою, повільної включаемостью і произвольностью на початкових етапах роботи. Пов'язано також з типом темпераменту.

  психодиагностический тест

  Крім того, існують загальні причини, які можуть давати неблагополучний результат. Це низька зацікавленість випробуваного в самому процесі праці та її результатах, недостатнє оволодіння операціями рахунку, стан втоми.