Dobri-porady.pp.ua
Поради для маленьких і великих

Атестація НАКСнавчання, рівні, посвідчення

Роль людського чинника в такому питанні, як забезпечення якості виконуваних робіт, одна з ключових. Особливо важливий рівень компетентності фахівців у галузі зварювального виробництва, оскільки від їх професіоналізму залежить безпека об'єкта, життя і здоров'я людей. Тому атестація НАКС є основним критерієм оцінки кваліфікації зварника.

аттестация НАКС

Діяльність НАКС

Національним Агентством Контролю Зварювання:

 • розробляється повний пакет нормативно-методичної документації, необхідної для проведення атестації зварювального виробництва;
 • виявляється консультаційне і методичне сприяння атестаційних центрів та контроль їх діяльності;
 • формується склад експертів з атестації персоналу, зварювального обладнання, матеріалів і технологій;
 • створюється НАКС реєстр, в який заносяться дані про всі успішно пройдених атестаційних перевірках;
 • виробляється технічна політика системи атестації, координується та вдосконалюється її діяльність.
 • Для чого зварнику проходити атестаційну перевірку

  Зварювальник НАКС - затребуваний висококваліфікований спеціаліст, який має право працювати на підконтрольних Ростехнагляду небезпечних виробничих об'єктах. В ході атестації ви підтверджуєте наявність достатньої для отримання допуску до проведення складних зварювальних робіт рівня своїх професійних практичних навичок та теоретичних знань.

  сварщик НАКС

  Як і де проводиться атестація НАКС

 • Процедура атестаційної перевірки включає в себе три обов'язкових іспиту: загальний, практичний, спеціальний.
 • Перший етап екзаменаційної ланцюжка - практичний екзамен. Він же може стати і останнім, якщо атестується зварник або спеціаліст зварювального справи не впорається з поставленим завданням і отримає незадовільну оцінку. Наступного разу до атестації він буде допущений тільки через місяць, за умови проходження додаткового практичного навчання і внесення оплати за повторний іспит.
 • Для одержання задовільної оцінки та допуску до загального та спеціального іспиту необхідно продемонструвати вміння виконувати зварні з'єднання, дотримуючись вимоги, викладені в технологічній документації, а також знання норм охорони праці і техніки безпеки.
 • Допускається одночасна атестація НАКС одного фахівця з кількох видів зварювальних робіт.
 • Зварювальники або фахівці зварювального справи можуть атестуватися в будь-якому регіоні Російської Федерації. Місцем атестаційних іспитів є виробнича база центрів атестації або атестаційних пунктів (регіональних представництв) НАКС.
 • Хто входить в атестаційну комісію

  Склад комісії, що приймає іспити і выносящей за їх підсумками рішення про присвоєння аттестуемому рівня професійної підготовки:

 • представник Ростехнагляду (в обов'язковому порядку);
 • співробітники атестаційних органів, які є фахівцями зварювального виробництва (не нижче II рівня) та пройшли спеціальну атестацію, що дає їм право проводити навчання та приймати іспити на відповідність рівня професійної підготовки.
 • НАКС реестр

  Рівні атестації

  Рівень професійної підготовкиКатегорія персоналу зварювального виробництваАтестуються в обов'язковому порядку
  Iзварювальник
  IIмайстер-зварювальниквиконроби, майстри або інші спеціалісти, усні або письмові вказівки яких є обов'язковими при виконанні зварювальних робіт
  IIIзварювальник-технологінженерно-технічні працівники, які відповідають за розробку, затвердження і контроль технологічних процесів зварювання - керівники структурних підрозділів підприємства (лабораторій, технічних бюро, відділів тощо)
  IVінженер-зварювальникголовні інженери, головні зварювальники, керівники служби зварювання і інші фахівці, в чиї посадові обов'язки входить затвердження всієї документації щодо виконання зварювальних робіт на підприємстві

  НАКС уровни

  Важливо: комісія НАКС рівні не відміняє і не замінює присвоєний зварнику кваліфікаційний розряд.

  Підготовка до атестації

  Претенденти на отримання рівня НАКС, крім наявності відповідного до вимог системи атестації робочого стажу, кваліфікації загальної та професійної освіти, повинні проходити в учбових центрах спеціальну додаткову підготовку, що дозволяє закріпити і розширити наявні навички.

  обучение НАКС

  Програми, за якими проводиться навчання НАКС, розробляються з урахуванням виробничої спеціалізації і рівня професійної підготовки кожного фахівця. У число обов'язкових розділів входять:

 • правила техніки безпеки і охорони праці при виробництві зварювальних робіт;
 • технології виконання наплавлення і зварних з'єднань;
 • зварювальні матеріали та обладнання;
 • методи контролю якості зварювання;
 • способи усунення виявлених дефектів.
 • Якщо фахівець засвоїв навчальну програму спеціальної підготовки самостійно, він може бути допущений до атестації за рішенням атестаційної комісії.

  Які документи видаються після закінчення перевірки

  Зварнику або спеціаліста зварювального виробництва, який пройшов атестацію Національного Агентства Контролю Зварювання, повинні бути видані:

 • атестаційне посвідчення НАКС, дійсне на всій території РФ;
 • копія оформленого згідно із затвердженим зразком протоколу про первинну, періодичну, позачергову або додаткової атестації;
 • свідоцтво, що підтверджує факт проходження спеціальної передатестаційної підготовки.
 • Як можна перевірити справжність документів НАКС? Реєстр, в якому наведені дані про всі пройшли атестацію сварщиках та фахівців зварювального виробництва, можна знайти на офіційному веб-сайті організації.

  удостоверение НАКС

  Важливо: атестовані фахівці і зварювальники можуть бути допущені до виконання виключно тих видів робіт, які входять в область їх атестації та вказані у виданому посвідченні.

  Термін дії посвідчення

  Отримані після успішного проходження іспитів (при первинній атестації) посвідчення дійсні протягом:

 • двох років - для зварювальників, атестованих на I рівень професійної підготовки;
 • трьох років - для фахівців зварювального виробництва, атестованих на II або III рівень професійної підготовки;
 • п'яти років - для фахівців зварювального виробництва, атестованих на IV рівень професійної підготовки.
 • Коли проходять додаткову та позачергову перевірку

  Додаткова атестація НАКС проводиться у разі необхідності отримання зварювальником допуску до видів зварювальних робіт, не зазначених в атестаційному посвідченні, отриманих після первинної атестації, або якщо перерва в роботі фахівця за зазначеними видами робіт становить понад півроку. Здається тільки практичний і спеціальний іспит.

  Підстава для позачергової атестації - тимчасове відсторонення від виконання зварювальних робіт за неодноразово виявлене незадовільне якість виконаних зварником зварних з'єднань або порушення технологічного процесу зварювання. Здаються всі три види іспитів (загальний, практичний, спеціальний).

  Підвищуйте свій рівень компетентності, навчайтесь, розширюйте багаж знань, успішно проходите атестацію. Економіка Росії потребує професіоналів!