Dobri-porady.pp.ua
Поради для маленьких і великих

Інформатизація суспільства

Інформатизація суспільства - це процес системно-діяльнісний, спрямований на оволодіння інформацією як ресурс управління. Засоби інформатики використовуються в подальшому продовження прогресу цивілізації.

Деякі автори вважають, що інформатизація суспільства складається з трьох пов'язаних між собою процесів: медіатизації, комп'ютеризації та інтелектуалізації.

Медіатизація є вдосконаленням засобів зберігання, збирання і поширення інформації.

Комп'ютеризацією називають поліпшення пошукових засобів, способів обробки знання.

Інтелектуалізація - це розвиток здатності породження і сприйняття інформації. Іншими словами, інформатизація суспільства на цьому етапі виражається в підвищенні інтелектуального потенціалу населення, із застосуванням, крім інших, засобів штучного інтелекту.

Як відзначають фахівці, весь процес оволодіння знанням часто розуміється як розвитку процесів інформаційно-комунікативних лише на основі новітньої телекомунікаційної та комп'ютерної техніки. Проте інформатизація суспільства, в принципі, повинна трактуватися як якісне вдосконалення, розвиток, а також радикальне посилення з використанням сучасних засобів, когнітивних (пізнавальних) соціальних процесів і структур. Невід'ємною частиною всього процесу повинна бути інтелектуалізація населення, значною мірою сприяє підвищенню творчого потенціалу не тільки особистості, але і середовища її знань.

В ході обговорення в кінці 80-х років концепції інформатизації російської держави фахівцями була виділена основна думка. Складалася вона, у більшою мірою, в інформаційному розвитку всіх соціальних структур. Фахівці говорили про те, що інформатизація суспільства є супутником демократизації. Необхідно зазначити, що розвиток процесу оволодіння знанням носить у всьому світі об'єктивний характер і зачіпає зовні і Росію. Однак незначні успіхи в демократизації населення країни не сприяють розвитку необхідність в удосконаленні середовища знань.

Визначаючи роль інформатизації в розвитку суспільства, необхідно відзначити, що цей процес удосконалення, оволодіння та застосування знання орієнтований на всі можливі сфери діяльності держави, суб'єкта ринку або окремої людини. При цьому передбачається застосування новітніх технологій з метою підтримання ефективного функціонування будь-якої соціальної, організаційної та економічної структури.

Основним завданням соціальної інформатизації вважається підвищення рівня суспільного виробництва, наявних видів послуг і продукції з метою поліпшення соціальних та економічних умов існування населення.

При цьому необхідно домогтися скорочення різних типів матеріальних, фінансових, енергетичних та інших потоків за рахунок часткової їх компенсації і заміни інформаційними потоками.

Для здійснення вищезгаданих завдань використовуються відповідні системи.

Створення інформаційного середовища, охоплюючи послуги, соціальну сферу, а також матеріальне виробництво, що включає в себе:

- створення інформаційних технологій (ІТ) і техніки, здатних забезпечити обробку, виробництво і поширення знань;

- розробку інфраструктури, здатної забезпечити розвиток та застосування процесів і засобів поліпшення оволодіння знанням;

- виробництво інформації, її продуктів.

До об'єктів вдосконалення процесу оволодіння знанням відносять:

- документи, масиви баз даних або повідомлення в ПК (персональних комп'ютерів);

- розроблені індивідуально технології;

- засоби програмування;

- мережі та ІТТ (інформаційно-обчислювальні системи).