Dobri-porady.pp.ua
Поради для маленьких і великих

Маркетингове середовище фірми.

Маркетинг знаходиться і функціонує в складною багатофакторною середовищі. Те, як реалізовані маркетингові стратегії або тактичні прийоми може бути не прийнято службами компанії, викликати неоднозначну реакцію ринку, а також не надто відповідати різним макроекономічним тенденціям. Маркетингова служба будь-якої компанії повинна зібрати якомога більше інформації про навколишнє фірму середовищі, щоб максимально ефективно впливати на неї.

Поняття маркетингового середовища складається із сукупності відносин і різних контактів з багатьма суб'єктами, яка визначає загальний характер діяльності тієї або іншої фірми. Маркетингова середовище фірми є об'єктом уважного та ретельного вивчення.

Маркетингова середовище фірми є не що інше, як активні фактори і суб'єкти, які впливають на маркетингові рішення і можливості. Маркетингова середовище фірми в залежності від можливостей ділиться на макросреду і мікросередовище. Перша незалежна від загального маркетингу компанії, а друга діє на рівні тієї чи іншої компанії. Мікросередовище в свою чергу може бути внутрішньою і зовнішньою.

Внутрішня мікросередовище контролюється маркетингової службою. В неї входять різні структурні підрозділи фірми, а також зв'язку, які між ними складаються. Стабільність функціонування фірми та її виживання в конкурентній боротьбі сильно залежить від внутрішньої мікросередовища. Внутрішнє середовище необхідно досліджувати, щоб виявити сильні і слабкі сторони підприємства. Сильні сторони дуже важливі для того, щоб вижити в умовах конкуренції, тому їх потрібно розширювати і зміцнювати. А вплив слабких сторін на господарську діяльність необхідно зменшити.

Зовнішня мікросередовище - це не що інше, як оточення фірми. У нього входять конкуренти, постачальники, клієнти, контактні аудиторії, маркетингові посередники, які мають пряме відношення і впливають на те ,як виконуються її функції.

Постачальники - це фізичні та юридичні особи, які забезпечують не тільки фірму, а також її конкурентів всіма необхідними ресурсами для того ,щоб виробляти конкретні послуги та товари.

Маркетингові посередники - це різні організації та підприємства, що допомагають фірмі у просуванні, поширенні та збуті товарів.

Величезний вплив на діяльність будь-якого підприємства, має те, які відносини склалися в неї з контактними аудиторіями. Вони є групами людей, які виявляють потенційний або дійсний інтерес до конкретного підприємства і впливають на успіх у досягненні поставлених ним цілей.

Важливий елемент зовнішнього мікросередовища фірми є її конкуренти. Тобто їх маркетингова політика і сила марки можуть вплинути на успіх конкретного підприємства. Яке ж поняття торговельної марки? Це позначення, яке присвоєне товару і в установленому порядку зареєстровано, щоб відрізняти його від інших і вказувати на виробника. Для покупця товарна марка є рушійним мотивом покупки.

Макросередовищем називається сукупність багатьох факторів, які впливають на мікросередовище. До цих факторів належать демографічні, природні, політико-правові, економічні, соціально-культурні, науково-технічні. Усі фактори макросередовища впливають один на одного і пов'язані між собою. Виходячи з цього аналізувати їх необхідно комплексно. Крім того, важливо пам'ятати, що різні фактори неоднаково впливають на підприємства різних сфер діяльності, масштабів і так далі.

Маркетингова середовище фірми має великий вплив на подальше ефективне її функціонування.