Dobri-porady.pp.ua
Поради для маленьких і великих

Склад злочинупоняття і значення (види)

Практично все життя сучасної людини регулюється правом, яке являє собою сукупність легалізованих моральних норм. Цей факт багато в чому є позитивним, так як діяльність людей координується досить ефективно і, що найголовніше, оперативно. При цьому ключовим фактором є спрямованість регулювання. Суть в тому, що право спрямовує свою дію не стільки на поведінку людини, скільки на його безпосередні дії.

Якщо розібратися, то всі ми на сьогоднішній день робимо свою діяльність у тій чи іншій сфері на основі юридичних норм, прописаних у чинному законодавстві. Проте варто відзначити той факт, що далеко не всі людські дії носять позитивний або нейтральний характер. Досить часто люди порушують чинний юридичний режим. В залежності від тяжкості, подібні ситуації кваліфікуються як незначні делікти і злочини. Останні діяння є найбільш згубними. За них в діючих нормативних актах передбачена спеціальна юридична відповідальність.

Але щоб виявити і розпізнати злочин, конкретна дія повинна характеризуватися певним чином. Іншими словами, необхідно щоб був присутній ключовий елемент складу злочину. Поняття і значення категорії буде представлено далі у статті, так як вона є ключовим інститутом в сучасному кримінальному праві.

понятие и значение состава преступления

Визначення кримінально-правової галузі

Склад злочину, поняття і значення якого представлені в статті, є інститутом кримінальної галузі юриспруденції. Щоб детально розібратися в усіх аспектах інституту, слід для початку виявити особливості сфери регулювання, в якій він присутній. Таким чином, кримінальне право - це цілісна система норм юридичного характеру, якими координуються відносини, породжувані злочинними діяннями. Крім того, дія галузі поширюється також на процес призначення покарань, а також притягнення і звільнення від відповідальності відповідного типу. В даному випадку виникає питання про те, яку роль злочин відіграє в кримінальному праві. На сьогоднішній день ця категорія є основною.

состав преступления понятие и значение

Поняття злочину і

Згідно сформованої кримінально-правовій доктрині, злочин - це найтяжчий вид порушення легального режиму. Його згубність обумовлена навислим рівнем соціальної небезпеки. Іншими словами, акт вчинення подібного правопорушення приносить сильний шкоди не тільки потерпілій стороні, але і всього соціуму. Адже злочин - це грубе недотримання тих норм, які призначені юридичним режимом, що панує в державі. У відповідності з таким підходимо, особа, яка є реалізатором злочинного діяння, піддається найвищою мірою юридичної відповідальності. Але не варто забувати про те, що представлена категорія існує в рамках правової галузі. Це обумовлює наявність певних факторів.состав преступления понятие и значение для уголовного права

Ознаки злочинів

Існує кілька ключових аспектів, наявність яких свідчить про присутності соціально небезпечного діяння. До таких ознаками ставляться:

 • закріпленість в кримінальному законодавстві;
 • найвищий рівень суспільної небезпеки;
 • винність особи, реалізувати діяння;
 • протиправність злочину.
 • Наявність представлених ознак свідчить про те, що особа здійснила соціально небезпечне діяння. Однак слід в даному питанні також зазначити виняткову важливість складу злочину. Категорія не є ознакою злочину, але її відсутність не дозволить кваліфікувати діяння як соціально небезпечне.

  Поняття та значення складу злочину

  Будь соціально небезпечне діяння - це структура, елементи якої взаємопов'язані. Однак склад є чимось більшим, ніж звичайна система. Склад злочину в кримінальному праві - це цілісна сукупність ознак суб'єктивного і об'єктивного характеру. При цьому дані ознаки закріплені в нормах кримінального законодавства. В контексті галузі склад злочину відіграє першорядне значення.

  Завдяки подібній сукупності об'єктивних і суб'єктивних ознак на практиці можна визначити фактичну небезпеку діяння для суспільства та потерпілої сторони. Іншими словами, пошук системи цих ознак у певній ситуації дасть можливість розібратися в питанні про те, чи необхідно застосовувати до особі або групі осіб заходи юридичного впливу. Як правило, склад злочину, поняття і значення якого представлено в статті, виявляють спеціальні следственнные органи.

  Доктринальне поняття

  Слід зазначити, що поняття складу найбільш небезпечного діяння не закріплено в нормативних актах галузі. Тобто, практично всі існуючі трактування є доктринальними. Вони виводяться різними вченими в процесі їх суб'єктивного аналізу положень категорії. При цьому поняття і значення складу злочину, а точніше, окремі «начерки» цих категорій, цілком можна знайти в структурних частинах кримінального права. З цієї причини склад злочину є збірним явищем.

  Слід відзначити, найбільш рання згадка про існування складу злочину датується XVI століттям. Вже в ті часи люди усвідомлювали, що визнати людину винною у вчиненні соціально небезпечного діяння можна лише в тому випадку, якщо таке взагалі має місце. Таким чином, значення загального поняття складу злочину досить велике, якщо враховувати неоціненну користь категорії в умовах практичної діяльності спеціальних органів правопорядку.

  Структура категорії

  Склад злочину, поняття та значення для кримінального права якого розглянуті в статті, є систематизованої категорією. Іншими словами, воно характеризується декількома моментами. Склад будь-якого злочинного діяння включає в себе певні елементи, а саме:

 • суб'єкт;
 • об'єкт;
 • суб'єктивна сторона;
 • об'єктивна сторона.
 • Суть в тому, що кожен з представлених елементів має власні характерні ознаки й сфери застосування. До того ж наявність всіх чотирьох частин складу є обов'язковим правилом для визнання конкретного соціально-небезпечного діяння злочином. Відсутність хоча б одного з них не дозволить належним чином кваліфікувати певну подію і, як ми розуміємо, притягнути винних до відповідальності.

  Особливості суб'єкта злочину

  Будь-яке правовідношення будується на діях певних сторін, якими можуть бути фізичні або юридичні особи. Поняття і значення складу злочину, представленого вище, дає можливість виділити той факт, що будь-який злочин є своєрідним актом або ж взаємодією певних суб'єктів. Вони, в свою чергу, володіють рядом унікальних властивостей. Наприклад, суб'єктом злочину може бути лише фізична особа. Крім цього, суб'єкт повинен досягти віку кримінальної відповідальності характеру, тобто 16-ти років. При цьому існують знижені вікові межі кримінальної відповідальності. Вони, як правило, застосовуються до окремих суспільно небезпечним діянням.

  Крім цього, ключове значення для кваліфікації суб'єкта відіграє факт осудності, іншими словами, здатність конкретної особи усвідомлювати свої дії і керувати ними в момент безпосереднього вчинення злочину. Варто зазначити, що відсутність факту осудності не дозволить визнати людину винною у вчиненні соціально небезпечного діяння.значение общего понятия состава преступления

  Що стосується правового статусу фізичних осіб, то тут жодних винятків немає. Суб'єктом злочину може бути як громадянин Російської Федерації, так і інші особи, наприклад, біпатриди, особи без громадянства, іноземці. Головне, щоб діяння було скоєно на території РФ. Цей юридичний фактор дозволяє підтримувати порядок серед усіх верств населення Російської Федерації.

  Що таке суб'єктивна сторона?

  Поняття і кримінально-правове значення складу злочину свідчить про те, що категорія є системною. У свою чергу, її елементи являють собою структури, для яких характерні певні особливості. Наприклад, суб'єктивна сторона злочину безпосередньо пов'язана з особою, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Однак даний елемент складу характеризує психічну складову певної ситуації. Тобто, даний елемент є індикатором внутрішнього ставлення злочинця до вчиненого діяння. До складу суб'єктивної сторони входять такі кримінально-правові категорії, як вина, умисел, мотив, мета і т. д.

  Виявлення елементу складу злочину відіграє велике значення для правозастосовної практики. Адже на основі суб'єктивної сторони можна з'ясувати фактичну важкість соціально-небезпечного діяння. Крім цього, даний елемент складу у багатьох випадках є вирішальним фактором при поставленні конкретної норми кримінального закону. Наприклад, на основі умислу і провини розмежовують звичайне вбивство і заподіяння смерті з необережності.

  Об'єкт соціально небезпечного діяння

  Склад злочину, поняття, елементи, види, значення якого було представлено в статті, є правовідношенням, яке виникає і спрямовує свою дію на певний об'єкт. Але на практиці цей елемент дуже часто характеризують неправильно. Суть в тому, що об'єкт злочину не є предметом матеріального світу. Це конкретні суспільні відносини, що регулюються чинним законодавством, на які було здійснено посягання.

  Наприклад, об'єктом крадіжки або розбою будуть відносини у сфері права власності, а не майно, яке було незаконним шляхом вилучено. При цьому вчені виділяють наявність декількох об'єктів у певних злочинах. Наприклад, безпосередніми відносинами, на які здійснюється посягання при розбої, право власності, як ми раніше з'ясували. А ось додатковим об'єктом виступає життя і здоров'я людини, тому що злочин такого роду у всіх випадках реалізується із застосуванням насильства.понятие и уголовно правовое значение состава преступления

  Кваліфікація даного об'єкта складу злочину відіграє ключове значення при визначенні конкретного виду суспільно небезпечного діяння. Крім цього на основі об'єкта, всі злочини класифікуються на групи в кримінальному законі.

  Об'єктивна сторона: поняття, значення

  Четвертим основним елементом складу злочину є об'єктивна сторона. Вона характеризує независящий аспект конкретного злочину - злочинна дія.состав преступления понятие элементы виды значение

  Об'єктивна сторона дає можливість розібратися, чи існує негативні фактори, які дають можливість застосувати норми кримінальної відповідальності типу. Характеристика даного елемента реалізується шляхом виявлення трьох ключових моментів:

 • суспільної небезпеки дій злочинця;
 • небезпечних наслідків;
 • причинного зв'язку між наслідками і діями .
 • У сукупності дані аспекти дозволяють говорити про існування об'єктивної сторони злочину в тих чи інших діях конкретної особи.

  понятие признаки виды значение состава преступления

  Основні види складів у теорії УП

  Поняття, елементи, ознаки, значення складу злочину - це все важливі складові поданої у статті науково-практичної категорії. Проте варто відзначити той факт, що виявлення окремих моментів цього явища ефективно лише в практичній діяльності. У науковому середовищі склад розглядають як цілісний кримінально-правовий інститут. Завдяки такому підходу вчені виділяють його види.

  Якщо детально проаналізувати поняття складу злочину, ознаки, значення цієї категорії, то цілком можливо побачити різні типології цього явища. На сьогоднішній день виділяють основний, кваліфікований і привілейований види. В першому випадку ми говоримо про найбільш типових діях конкретної особи. Кваліфікований склад характеризує діяння з обтяжуючими ознаками, а привілейований - з пом'якшуючими.

  Виділяють також матеріальний і формальний види. У даному разі класифікація проводиться на основі настання наслідків соціально небезпечного характеру. Таким чином, поняття, елементи, значення складу злочину хоч і є встановленими аспектами, вони не впливають на появу нових видових відгалужень категорії.

  Висновок

  Отже, ми проаналізували поняття, ознаки, види, значення складу злочину. Таким чином, можна зробити висновок про те, що представлений інститут кримінального права РФ має велике значення як для теоретичної області, так і практичної. Тому його модернізація є актуальним питанням на багато років вперед.