Dobri-porady.pp.ua
Поради для маленьких і великих

Земельне право

Поняття земельного права визначає особливий комплекс суспільних відносин. Ці відносини регулюються відповідними нормами. Земельне право виникає у зв'язку з розподілом, охороною, використанням земель.

Існує особливий метод регулювання відносин, що виникають у рамках зазначеної галузі. Виявлення його особливостей є важливим компонентом, що характеризує земельне право як дисципліну.

Під методом галузі розуміють спосіб впливу норм на поведінку всіх сторін, що беруть участь в суспільних відносинах в рамках даної дисципліни.

Реалізується земельне право шляхом надання ділянок для господарських потреб. Процес здійснюється у відповідності з постановою (рішенням) уповноваженого державного органу. Цей же орган виносить рішення про внесення будь-яких змін у праві землекористування. Таким чином, припинення, виникнення або зміна правовідносин у рамках зазначеної галузі відбувається у відповідності з адміністративним нормативним актом. Слід зазначити, що у цьому випадку державний орган є господарюючим суб'єктом - керуючим земельним майном держави.

Сторони, які беруть участь у таких відносинах, не мають рівноправністю. Це пов'язано з тим, що земельне право передбачає обов'язкові приписи. Одна сторона покладає на іншу сторону. При цьому другий учасник зобов'язується ці приписи виконувати точно і в строк. Так, за допомогою адміністративного нормативного методу відбувається регулювання вилучення (викупу) і надання земельних ділянок для охорони природи, в оборонних цілях, для прокладки комунікацій. Мають місце і деякі інші відносини, що виникають у сфері держконтролю за грамотним використанням ділянок. Адміністративний нормативний метод регулювання застосовується при виникненні відносин, обумовлених вторинним і первинним землекористуванням. Спосіб керування в цьому випадку використовується у тієї частини зазначених відносин, в якій має місце загальнодержавний інтерес.

Конституційні основи земельного права визначають головні принципи цієї галузі. У сфері державного управління земельним фондом воно тісно пов'язане з адміністративними нормами. На підставі конституційних і адміністративних актів здійснюється притягнення до відповідальності осіб, які вчинили правопорушення у сфері земельних відносин, а також забезпечується правове управління існуючим земельним фондом. Особливе значення для галузі має цивільне законодавство. Земельні відносини, завдяки тому, що вони грунтуються на праві власності, за своїм характером є майновими, родинними цивільних відносин. Має місце також і тісний зв'язок земельного права з лісової, водної, гірничої та природоохоронної правовою галуззю.

Відносини, що складаються в рамках розглянутої галузі, регулюються декількома видами норм. Необхідно зазначити, що важливість питання про розмежування сфери дії положень, включених в адміністративне, земельне та цивільне законодавство, пов'язана з тим, що не до кожного типу земельних правовідносин застосовні правові акти інших галузей.

У зв'язку з тим, що законом допускається угода з ділянкою, і він стає об'єктом товарообігу, можливість застосування норм цивільного законодавства істотно розширюється.

Слід зазначити, що земельні відносини в межах відповідної галузі вважаються досить складними з огляду на те, що можуть регулюватися різними юридичними актами; разом з цим земельне законодавство в певних ситуаціях може виходити за строгі межі зазначених відносин.