Dobri-porady.pp.ua
Поради для маленьких і великих

Інвентаризація фінансових вкладень

Інвентаризація фінансових вкладень передбачає проведення ретельної перевірки сторонніми організаціями або внутрішніми силами фірми на предмет величини реально здійснених витрат на покупку і утримання цінних паперів, а також достовірності даних та правильності заповнення фінансових документів. Як вже зазначалося, може проводитися внутрішня і зовнішня інвентаризація, тобто фахівцями або підрозділом самої компанії або особливими фірмами, що спеціалізуються на наданні даних видів послуг. Однак правила й принципи проведення таких перевірок єдині для всіх.

В першу чергу хочеться відзначити, що до фінансових вкладень відносяться:

 • Цінні папери, що випускаються державою.
 • Облігації, чеки, векселі і інші цінні папери організацій і підприємств.
 • Пайова участь у статутному капіталі компаній.
 • Частина акцій акціонерних товариств будь-якого типу.
 • Депозитні рахунки в комерційних банках.
 • Дебіторська заборгованість, якої перейшли права вимоги за відповідним договором.
 • Отже, на початку перевірки створюється спеціальна комісія за наказом керівника підприємства. Інвентаризація фінансових вкладень неможлива без попереднього отримання інвентаризаційної опису в розрізі окремих видів фінансових документів і обов'язково в двох примірниках. Потім фахівці займаються паперовою тяганиною, перевіряючи, наскільки достовірно і правомірно присутність цінних паперів та інших фінансових документів у складі активів.

  Можна виділити основні критерії, що дозволяють віднести фінансові інструменти до активів:

 • Правильність та чіткість оформлення документів, що підтверджують права компанії на володіння ними.
 • Оцінка того, як дані вкладення можуть вплинути на подальшу діяльність фірми, наприклад, оцінка ризику неплатоспроможності.
 • Інформація, що розкриває головні економічні показники і види доходів, які можна одержати в майбутньому від вкладень такого роду.
 • Насправді інвентаризація фінансових вкладень є процесом тривалим, тому що необхідно виконати копітку роботу. Адже перевірці підлягає кожна цінний папір і в угрупованні за категоріями. Спеціаліст зіставляє фактичну наявність фінансових паперів і їх число, відображене в документації. Особлива увага приділяється реальної вартості таких активів і визначення її сучасної ціни.

  Ті цінні папери, які не знаходяться у власності компанії, але управляються нею за договором, що надає право користування, також підлягають перевірці. В даному випадку облік фінансових інвестицій здійснюється на підставі ціни, затвердженої спільним договором. А фахівець потім перевіряє точність і чіткість внесення всієї необхідної інформації в книгу обліку фінансових документів.

  В якості заключної частини інвентаризації можна виділити занесення результатів перевірки в опис. На підставі цього проводиться звірка фактичної наявності активів та їх відображення у документах. На практиці можна помітити достатня кількість помилок, що допускаються в різні періоди оборотності фінансових інструментів. Саме тому інвентаризація фінансових вкладень вважається необхідною процедурою, причому від регулярності її проведення залежить чіткість і точність обліку активів на підприємстві.

  Як правило, співробітники компаній допускають такі помилки або викривлення:

 • неправильне заповнення документів при оформленні вкладення фінансових ресурсів;
 • віднесення вкладення до фінансових активів, коли на це немає відповідних підстав;
 • неточний розрахунок початкової ціни цінного паперу;
 • неповне відображення дохідної частини, формованої фінансовими вкладеннями;
 • порушення сучасних законодавчих норм.