Dobri-porady.pp.ua
Поради для маленьких і великих

Супутні аудиту послуги

Аудиторські організації крім основної діяльності надають своїм клієнтам додаткові послуги, звані «супутні аудиту послуги». Перелік їх досить широкий і включає:

 • ведення і відновлення системи бухгалтерського обліку на підприємстві;
 • проведення консультацій у сфері оподаткування;
 • надання консультацій в сфері фінансового забезпечення індивідуального підприємця;
 • надання посильної підтримки і допомоги у період реструктуризації організацій;
 • аудиторські фірми мають право давати поради і рекомендації в частині юридичної відповідальності економічного суб'єкта;
 • аудиторські послуги - це заходи по перевірці правильності заповнення і розрахунку всієї фінансової документації, а також виявлення відповідності зведеного балансу наявної проміжної звітності. Згідно з цим визначенням, можна висунути висновок про те, що фахівці аудиторських фірм володіють належним рівнем кваліфікації, тому можуть займатися впровадженням нових інформаційних технологій, а також автоматизацією системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;
 • супутні аудиту послуги передбачають і оцінну діяльність, тобто встановлення ліквідаційної та залишкової вартості підприємства, а також визначення рівня ризику, якому він піддається;
 • молодим підприємцям аудитори можуть запропонувати такий вид послуг, як повна розробка бізнес-плану нового проекту;
 • деякі юридичні особи звертаються до аудиторів з метою складання досліджень в області маркетингу;
 • великі аудиторські організації здійснюють такі послуги, супутні аудиту, як наукові, дослідно-конструкторські дослідження;
 • Отже, аудиторські фірми мають право надавати аудиторські послуги або супутні їм. А для цього кожному фахівцю необхідно володіти певними навичками і знаннями в частині юриспруденції та економіки. Всі супутні аудиту послуги можна умовно розмежувати і виділити дві основні групи: сумісні з обов'язковою перевіркою і несумісні з нею.

  Перші включають такі види послуг, як:

 • аналітичне дослідження фінансового становища фірми-клієнта та організація планування на підприємстві в частині фінансів;
 • здійснення внутрішньої аудиторської перевірки;
 • всебічне консультування економічного суб'єкта з питань, що стосуються схеми ведення бухгалтерського обліку, доцільності впровадження технологічних нововведень;
 • підготовка фахівців до проведення внутрішньої перевірки;
 • розробка бізнес-плану для клієнта, організація нового проекту та оцінка його перспективності;
 • маркетингові та аналітичні дослідження, тобто вивчення ринкової кон'юнктури та визначення обсягу ринку, який займає клієнт;
 • надання консультацій в сфері правового регулювання, а також податкових розглядів.
 • До послуг, не сумісним з обов'язковою перевіркою, слід віднести:

 • роботу по розробці схеми ведення або відновлення бухгалтерського обліку;
 • повне ведення документації у фінансовій сфері і сфері оподаткування;
 • розрахункові заходи у сфері перерахування обов'язкових платежів до бюджету всіх рівнів і позабюджетні фонди;
 • допомога при реструктуризації або ліквідації фірми економічного суб'єкта.
 • Якщо аудиторська фірма надає супутні аудиту послуги, то кожен спеціаліст компанії повинен володіти відповідними навичками і знаннями в галузі економіки, крім того, він повинен бути юридично підкованим людиною. Співробітники фірм, що проводять аудиторські перевірки, зобов'язані чітко дотримуватися головні принципи конфіденційності, чесності, відповідальності, ретельності та сумлінності.