Dobri-porady.pp.ua
Поради для маленьких і великих

Правила Проведення Інвентаризації

Загальні правила проведення інвентаризації передбачають створення на підприємстві або в організації постійно діючої комісії, завданням якої є періодичне проведення перепису майна. У випадках, коли в організації існує ревізійна комісія і при досить малих обсягах виробництва, інвентаризацію допустимо залишати у веденні ревізійної групи. Якщо ж існує великий обсяг робіт проведення інвентаризації фінансових зобов'язань і майна, створення робочих інвентаризаційних комісій є обов'язковим.

До складу комісії включають представників адміністрації підприємства, працівників бухгалтерії, аудиторів, спеціалістів (економістів, інженерів, техніків тощо). Правила проведення інвентаризації вимагають присутності при процедурі всіх членів комісії, оскільки в іншому випадку її підсумки будуть визнані недійсними.

Основні етапи проведення інвентаризації включають в себе підготовчий, етап перевірки і підсумково-аналітичний етап. Перший етап супроводжується наказами про призначення постійної і робочої інвентаризаційної комісії, наказом про проведення інвентаризації, розписками матеріально відповідальних працівників. Другий - актами обмірів та розрахунками; актами інвентаризації; інвентаризаційними описами. Третій - сверочными відомостями; зведеним актом, актом контрольної перевірки цінностей; книгою реєстрації контрольних перевірок.

Перед початком інвентаризації потрібно отримати всі недавні прибуткові та видаткові документи, що свідчать про рух матеріальних цінностей. Голова комісії повинен завізувати їх і зробити відмітку «До інвентаризації», що служить підставою для виявлення залишків майна на дату початку проведення процедури.

Матеріально відповідальні підписують розписки про те, що на початок заходу всі документи на матеріальні цінності здані в бухгалтерію, цінності оприбутковані, а ті, які вибули з обігу - списані у видаток.

Комісія повинна забезпечити точність і повноту перевірки всіх даних про залишки основних засобів, фінансових зобов'язань, товарів, запасів.

Правила проведення інвентаризації вимагають, щоб керівник підприємства створив умови для здійснення перевірки у встановлені терміни (забезпечив людьми для переважування вантажів, переміщення цінностей, необхідною технікою, приладами, тарою тощо). Перевірка фактичної наявності встановленим вимогам матеріальних цінностей повинна проводиться за обов'язкової присутності відповідальних за нього осіб

Терміни проведення інвентаризації призначаються керівником підприємства, за винятком тих випадків, коли вона є обов'язковою (напередодні підготовки річної звітності, перед передачею майна в оренду, при зміні матеріально відповідальних, виявленні факту розкрадання тощо).

Правила проведення інвентаризації вимагають, щоб при проведенні перевірки, якщо вона проходить більш ніж за один день, при догляді комісії всі приміщення, в яких зберігаються цінності, були опечатані. Документи повинні зберігатися в закритих шафах, сейфах.

Якщо при перевірці виявляються інвентаризації помилки, про них потрібно відразу ж заявляти голові. Комісія повинна перевіряти виявлені факти, у разі їх підтвердження, усувати помилки у порядку, встановленому законодавством.

Після закінчення інвентаризації можуть також у робочому порядку проводитися контрольні акти перевірок її правильності. У періоди між обов'язковими перевірками на підприємствах з великою кількістю цінностей і коштів можуть проводитися вибіркові перевірки за розпорядженням керівника. Такі перевірки називаються межинвентаризационными.