Dobri-porady.pp.ua
Поради для маленьких і великих

Валютні операції банківвиди та особливості

Валютні операції - це угоди, які врегульовані міжнародними угодами або національним законодавством з використанням валютних цінностей.

Типи валютних операцій

1. Валютні термінові угоди (ф'ючерсні, форвардні) - це угоди, під час яких сторони домовляються про поставку певної суми валюти через визначений термін після завершення угоди за тим курсом, який зафіксовано в момент укладання. У термінових валютних операцій існують дві особливості.

Курс валют фіксується при укладенні угоди, хоча вона виконується через визначений період часу.

Між укладанням і виконанням угоди існує часовий інтервал. Термін виконання, тобто постачання валюти, визначається як кінець періоду від моменту вчинення правочину або інший період у межах терміну.

З іноземними валютами термінові угоди здійснюються:

- в отриманні за рахунок курсової різниці спекулятивного прибутку;

- при страхуванні за кордоном прямих або портфельних капіталовкладень від можливих збитків в зв'язку зі зниженням курсу валют, у яких вони здійснені;

- під час обміну (конверсії) в комерційних цілях, тобто попередній продаж валютних надходжень або купівлю для майбутніх платежів іноземної валюти.

Застосування для покриття валютного ризику термінових угод під час здійснення комерційних операцій набуло широкого розповсюдження у 70-х роках під час переходу до плаваючим валютним курсам.

2. Валютні операції банків "СПОТ" найбільш поширені. Вони складають до 90% загального обсягу валютних угод. Полягає їх сутність полягає в купівлі-продажу валюти за умови поставок банками на другий робочий день із моменту укладання угоди за курсом, який був зафіксований при її укладенні. При цьому робочі дні вважаються по кожній з валют, що беруть участь в угоді. Тобто в разі, якщо наступний день дати угоди неробочий для однієї з валют, то період поставки валют стає більше на один день, а якщо для іншої валюти наступний день є неробочим, поставка також збільшується на один день.

У подібних угодах поставка валюти здійснюється на ті рахунки, зазначені банками-одержувачами. Переклад валют у дводенний строк раніше диктувався об'єктивними труднощами його здійснення в більш короткий часовий період, до того ж був потрібний аналіз валютних операцій комерційного банку.

Найбільш мобільним елементом у валютних позиціях є операції банків на валютному ринку з терміновою поставкою, але при цьому вони містять в собі певний ризик. За допомогою операції "СПОТ" банками забезпечуються потреби клієнтів в іноземній валюті, здійснюються спекулятивні та арбітражні операції, перетік капіталів з однієї валюти в іншу.

3. Угоди "СВОП" є різновидом угоди, яка поєднує готівкові валютні операції банків. Відомі подібні банківські дії з середньовічних часів, коли італійські банкіри проводили операції з векселями. Пізніше вони стали розвиватися у формі депортных і репортных операцій. Депорт - це поєднання взаємопов'язаних угод у порядку, зворотному репорту, в якому проводиться готівкова продаж іноземної валюти і її покупка на термін.

Пізніше валютні операції банків "СВОП" придбали форму обміну депозитами на еквівалентні суми в різних валютах. Недоліком цієї операції було збільшення балансу банку, що створювало додаткові ризики і погіршувало коефіцієнти. Валютні операції банків "СВОП" вирішують ці проблеми, облік здійснюється на позабалансових статтях, що означає, що обмін валют здійснюється у вигляді купівлі-продажу.

"СВОП" поєднує в собі куплю-продаж валют на умовах негайної поставки з контрсделкой з тими ж валютами на певний період. Про зустрічні платежі домовляються при цьому два партнери (корпорації, банки та інші).